Vyučujúci: L. Galčíková  |  16:00 – 19:00 (Pondelok, 19.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  5. týždeň  |  Dostupné: 19.10.2020 16:00 – 25.10.2020 16:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code