Vyučujúci: M. Bakošová  |  08:00 – 10:00 (Piatok, 23.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  5. týždeň  |  Dostupné: 23.10.2020 08:00 – 29.10.2020 08:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code