Vyučujúci: M. Mojto  |  07:00 – 09:00 (Utorok, 27.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  6. týždeň  |  Dostupné: 27.10.2020 07:00 – 02.11.2020 07:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code