Vyučujúci: A. Mészáros  |  09:00 – 12:00 (Utorok, 20.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  5. týždeň  |  Dostupné: 20.10.2020 09:00 – 26.10.2020 09:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code