Vyučujúci: R. Valo  |  16:00 – 18:00 (Streda, 28.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  6. týždeň  |  Dostupné: 28.10.2020 16:00 – 03.11.2020 16:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code