Vyučujúci: V. Baláž  |  12:00 – 13:00 (Streda, 21.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  5. týždeň  |  Dostupné: 21.10.2020 12:00 – 27.10.2020 12:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code