Vyučujúci: M. Kvasnica  |  10:00 – 12:00 (Štvrtok, 26.11.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  10. týždeň  |  Dostupné: 26.11.2020 10:00 – 02.12.2020 10:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code