Vyučujúci: M. Horváthová  |  12:00 – 15:00 (Štvrtok, 15.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 15.04.2021 12:00 – 21.04.2021 12:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code