Vyučujúci: P. Jánoš  |  09:00 – 11:00 (Streda, 14.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 14.04.2021 09:00 – 20.04.2021 09:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code