Vyučujúci: M. Gall  |  15:00 – 17:00 (Utorok, 13.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 13.04.2021 15:00 – 19.04.2021 15:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code