Vyučujúci: Ľ. Čirka  |  14:00 – 16:00 (Pondelok, 12.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 12.04.2021 14:00 – 18.04.2021 14:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code