Vyučujúci: Z. Takáč  |  09:00 – 13:00 (Piatok, 16.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 16.04.2021 09:00 – 22.04.2021 09:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code