Vyučujúci: M. Furka  |  13:00 – 14:00 (Streda, 14.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 14.04.2021 13:00 – 20.04.2021 13:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code