Vyučujúci: M. Bakošová  |  11:00 – 12:00 (Piatok, 16.04.2021)  |  Letný semester 2020/2021  |  9. týždeň  |  Dostupné: 16.04.2021 11:00 – 22.04.2021 11:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code