Vyučujúci: R. Valo  |  08:00 – 10:00 (Streda, 24.11.2021)  |  Zimný semester 2021/2022  |  10. týždeň  |  Dostupné: 24.11.2021 08:00 – 30.11.2021 08:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code