Vyučujúci: R. Valo  |  10:00 – 12:00 (Utorok, 23.11.2021)  |  Zimný semester 2021/2022  |  10. týždeň  |  Dostupné: 23.11.2021 10:00 – 29.11.2021 10:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code