Vyučujúci: R. Valo  |  16:00 – 18:00 (Štvrtok, 25.11.2021)  |  Zimný semester 2021/2022  |  10. týždeň  |  Dostupné: 25.11.2021 16:00 – 01.12.2021 16:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code