Vyučujúci: R. Valo  |  13:00 – 15:00 (Piatok, 26.11.2021)  |  Zimný semester 2021/2022  |  10. týždeň  |  Dostupné: 26.11.2021 13:00 – 02.12.2021 13:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code