Vyučujúci: V. Baláž  |  15:00 – 17:00 (Štvrtok, 08.12.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  12. týždeň  |  Dostupné: 08.12.2022 15:00 – 14.12.2022 15:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code