Vyučujúci: M. Langerová  |  11:00 – 13:00 (Piatok, 23.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  1. týždeň  |  Dostupné: 23.09.2022 11:00 – 29.09.2022 11:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code