Vyučujúci: M. Gall  |  14:00 – 16:00 (Pondelok, 19.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  1. týždeň  |  Dostupné: 19.09.2022 14:00 – 25.09.2022 14:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code