Vyučujúci: Ľ. Horanská  |  11:00 – 13:00 (Pondelok, 03.10.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  3. týždeň  |  Dostupné: 03.10.2022 11:00 – 09.10.2022 11:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code