Vyučujúci: J. Oravec, P. Bakaráč  |  09:00 – 13:00 (Pondelok, 05.12.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  12. týždeň  |  Dostupné: 05.12.2022 09:00 – 11.12.2022 09:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code