Vyučujúci: M. Horváthová  |  10:00 – 12:00 (Štvrtok, 22.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  1. týždeň  |  Dostupné: 22.09.2022 10:00 – 28.09.2022 10:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code