Vyučujúci: D. Dzurková  |  08:00 – 11:00 (Streda, 07.12.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  12. týždeň  |  Dostupné: 07.12.2022 08:00 – 13.12.2022 08:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code