Vyučujúci: M. Mojto  |  16:00 – 18:00 (Pondelok, 28.11.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  11. týždeň  |  Dostupné: 28.11.2022 16:00 – 04.12.2022 16:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code