Vyučujúci: P. Jánoš  |  15:00 – 17:00 (Streda, 05.10.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  3. týždeň  |  Dostupné: 05.10.2022 15:00 – 11.10.2022 15:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code