Vyučujúci: P. Jánoš  |  09:00 – 11:00 (Piatok, 02.12.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  11. týždeň  |  Dostupné: 02.12.2022 09:00 – 08.12.2022 09:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code