Vyučujúci: M. Jasem  |  11:00 – 13:00 (Piatok, 09.12.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  12. týždeň  |  Dostupné: 09.12.2022 11:00 – 15.12.2022 11:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code