Vyučujúci: M. Furka  |  10:00 – 12:00 (Streda, 01.03.2023)  |  Letný semester 2022/2023  |  3. týždeň  |  Dostupné: 01.03.2023 10:00 – 07.03.2023 10:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code