Vyučujúci: M. Kvasnica  |  10:00 – 11:00 (Streda, 19.04.2023)  |  Letný semester 2022/2023  |  10. týždeň  |  Dostupné: 19.04.2023 10:00 – 25.04.2023 10:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code