Vyučujúci: Ľ. Čirka  |  08:00 – 09:00 (Utorok, 05.12.2023)  |  Zimný semester 2023/2024  |  12. týždeň  |  Dostupné: 05.12.2023 08:00 – 11.12.2023 08:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code