Vyučujúci: Ľ. Čirka  |  15:00 – 17:00 (Štvrtok, 30.11.2023)  |  Zimný semester 2023/2024  |  11. týždeň  |  Dostupné: 30.11.2023 15:00 – 06.12.2023 15:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code