Vyučujúci: Ľ. Čirka  |  10:00 – 13:00 (Streda, 17.04.2024)  |  Letný semester 2023/2024  |  10. týždeň  |  Dostupné: 17.04.2024 10:00 – 23.04.2024 10:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code