Vyučujúci: Ľ. Čirka  |  11:00 – 13:00 (Štvrtok, 18.04.2024)  |  Letný semester 2023/2024  |  10. týždeň  |  Dostupné: 18.04.2024 11:00 – 24.04.2024 11:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code