Vyučujúci: N. Krivoňáková  |  10:00 – 12:00 (Pondelok, 16.09.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  1. týždeň  |  Dostupné: 16.09.2019 10:00 – 22.09.2019 10:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code