Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Objednávka

Chcel by som si objednať knihy Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov. STU Press, Bratislava:
Položka Cena Množstvo Spolu
Diel 1 (PDF) 3,- € 0,- €
Diel 2 10,- € 0,- €
Spolu 0,- €

© 2024 SSPCH / ÚIAM FCHPT STU