Zaznamenané prednášky z vybraných predmetov ústavu sú dostupné na Youtube. Na tomto mieste uvádzame ich sumárny zoznam a odkazy.

M. Bakošová

M. Fikar

M. Kalúz

M. Kvasnica

T. Visnyai

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS