Súčasťou bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je vypracovanie semestrálneho projektu (SP). Ide o individuálnu samostatnú riadenú projektovú prácu, ktorou má študent preukázať schopnosť:

Témy semestrálnych projektov si študenti vyberajú:

z definovanej množiny tém.

Semestrálny projekt I (2. ročník bakalárskeho štúdia)

Semestrálny projekt II (3. ročník bakalárskeho štúdia)

Semestrálny projekt I (1. ročník inžinierskeho štúdia)

Semestrálny projekt II (1. ročník inžinierskeho štúdia)

Semestrálny projekt III (2. ročník inžinierskeho štúdia)

Šablóna pre písanie semestrálnej práce:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS