2020/2021 (Letný semester)    Týždeň #7

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 102 1 P. Jánoš
08:00 ‐ 10:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr NB CH 14 101, 163, 162, 161, 153, 152, 151, 141, 132, 131, 103, 102, 191 1 S. Pavlíková
09:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB639 422, 522 4, 5 R. Valo
10:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Pr NB CH 14 101, 163, 162, 161, 153, 152, 151, 141, 132, 131, 103, 102, 191 1 S. Pavlíková
11:00 ‐ 13:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 003 0 P. Jánoš
11:00 ‐ 13:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 002 0 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 102 1 V. Baláž
14:00 ‐ 16:00 Diplomová práca
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Se NB 638 CCA 5 Ľ. Čirka
14:00 ‐ 17:00 Vzdialené riadenie vnorených systémov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB639 319 3 P. Bakaráč
17:00 ‐ 19:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 1132 103, 161, 162, 251 1 N. Krivoňáková
17:00 ‐ 19:00 Diplomová práca
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Se NB 666 CCA 5 Ľ. Čirka
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 247 162, 163, 241, 242 1, 2 Ľ. Čirka
07:00 ‐ 10:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 161 1 Z. Takáč
08:00 ‐ 10:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 101 1 M. Gall
08:00 ‐ 10:00 Programovanie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB638 291 2 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr CH13 201, 261, 234, 233, 232, 231, 204, 203, 202, 262 2 M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 131, 191 1 M. Jasem
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 132, 153 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB638 291 2 K. Fedorová
10:00 ‐ 12:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB641 391 3 M. Bakošová
11:00 ‐ 13:00 Identifikácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 422 4 M. Mojto
11:00 ‐ 14:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 14:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr NB693 191 1 M. Kalúz
13:00 ‐ 15:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 103, 191 1 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Pr NB CH 11 001, 002, 003 0 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr NB CH 12 001, 002, 003 0 A. Maťašovský
13:00 ‐ 16:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB222 391 3 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 16:00 Základy riadenia vnorených systémov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB693 291 2 M. Furka
14:00 ‐ 16:00 Identifikácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 422 4 M. Mojto
14:00 ‐ 16:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB693 191 1 M. Kalúz
14:00 ‐ 17:00 Riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr CH14 291, 341, 342, 351, 352, 353, 354, 355, 356 2, 3 J. Oravec
14:00 ‐ 17:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 131 1 M. Gall
15:00 ‐ 17:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 002 0 P. Jánoš
17:00 ‐ 19:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 001 0 M. Gall
17:00 ‐ 19:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 141, 151, 152, 153, 161, 162, 163 1 P. Jánoš
17:00 ‐ 19:00 Webové technológie v automatizácii
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 638 CCA 2 Ľ. Čirka
18:00 ‐ 19:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr NB 1132 103, 161, 162, 251 1 N. Krivoňáková
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 247 102, 103, 141, 153 1 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 09:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr Z. Takáč
08:00 ‐ 10:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr 191 1 S. Pavlíková
08:00 ‐ 10:00 Robustné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 606 522 5 M. Bakošová
08:00 ‐ 10:00 Identifikácia
Týždne: 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 R. Paulen
08:00 ‐ 11:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 231, 232, 233, 261 2 K. Fedorová
09:00 ‐ 10:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Informatika
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 132 1 P. Jánoš
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 002 0 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 191 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 141 1 M. Langerová
09:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 101 1 M. Jasem
09:00 ‐ 12:00 Vzdialené riadenie vnorených systémov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 391 3 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Matematická štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Identifikácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pr NB 641 422 4 R. Paulen
10:00 ‐ 12:00 Prediktívne riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pr NB 641 522 5 M. Klaučo
10:00 ‐ 13:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 191 1 S. Pavlíková
10:00 ‐ 13:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422, 522 4, 5 R. Valo
12:00 ‐ 15:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 163 1 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 15:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Cv NB 276 162 1 P. Viceník
12:00 ‐ 15:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 290 162 1 P. Viceník
13:00 ‐ 14:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr erasmus M. Furka
13:00 ‐ 14:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 191 1 M. Kalúz
13:00 ‐ 15:00 Prediktívne riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 522 5 K. Kiš
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 191 1 S. Pavlíková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 131 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 103 1 M. Jasem
14:00 ‐ 16:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv erasmus M. Furka
14:00 ‐ 16:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 003 0 P. Jánoš
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 001 0 A. Maťašovský
14:00 ‐ 16:00 Informatizácia a informačné systémy
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 191 1 M. Kalúz
14:00 ‐ 17:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 222 291 2 M. Horváthová
14:00 ‐ 17:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 261 103 1 M. Jasem
15:00 ‐ 17:00 Robustné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 522 5 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 002 0 P. Jánoš
16:00 ‐ 18:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 003 0 A. Maťašovský
17:00 ‐ 19:00 Diplomová práca
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Se NB 638 CCA 5 Ľ. Čirka
19:00 ‐ 21:00 Internetové a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 247 151, 152, 153 1 Ľ. Čirka
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 1132 001 0 M. Gall
07:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 222 351 3 A. Vasičkaninová
07:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 353 3 M. Horváthová
07:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 693 352 3 L. Galčíková
08:00 ‐ 09:00 Programovanie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 391 3 M. Kvasnica
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Fikar
09:00 ‐ 11:00 Programovanie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 391 3 R. Kohút
09:00 ‐ 11:00 Inteligentné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 522 5 M. Kvasnica
09:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 275 132 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 151, 152 1 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Týždne: 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Kalúz
10:00 ‐ 13:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 132 1 T. Visnyai
12:00 ‐ 14:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 1132 103, 191 1 M. Gall
12:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 222 354 3 A. Vasičkaninová
12:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 356 3 M. Horváthová
12:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 693 355 3 L. Galčíková
13:00 ‐ 15:00 Inteligentné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 522 5 R. Kohút
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 152 1 P. Viceník
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 151 1 T. Visnyai
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 275 152 1 P. Viceník
13:00 ‐ 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422, 522 4, 5 R. Valo
13:00 ‐ 16:00 Základy riadenia vnorených systémov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 291 2 M. Furka
14:00 ‐ 16:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 1132 101 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 132 1 P. Jánoš
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 161, 162 1 V. Baláž
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 261 102, 141 1 M. Langerová
14:00 ‐ 16:00 Semestrálny projekt II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Se NB 666 CCA 4, 5 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 001 0 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 8, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 102, 141 1 M. Langerová
15:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 201, 202, 203, 204 2 K. Fedorová
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 1132 131 1 M. Gall
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 102 1 P. Jánoš
16:00 ‐ 18:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 101, 103, 163 1 T. Visnyai
16:00 ‐ 19:00 Matematika II
Týždne: 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 153 1 P. Viceník
16:00 ‐ 19:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cv NB 261 153 1 P. Viceník
17:00 ‐ 19:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 003 0 A. Maťašovský
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 11:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 252 141, 151, 152, 153, 161, 162, 163 1 P. Jánoš
09:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pj 291 2 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pj 291 2 M. Langerová
09:00 ‐ 13:00 Semestrálny projekt II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pj Z. Takáč
11:00 ‐ 12:00 Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Bakošová
12:00 ‐ 13:00 Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc M. Bakošová
13:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lc NB 222 341, 342 3 A. Vasičkaninová
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS