2018/2019 (Zimný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Objektovo orientované programovanie Pr NB 222 422 4 M. Gall
09:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov Pr NB 252 522 5 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov Pr NB 252 522 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 260 142 1 A. Maťašovský
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 274 133 1 V. Baláž
09:00 ‐ 12:00 Objektovo orientované programovanie Lc NB 222 422 4 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Pr NB 13 001, 002, 003, 004 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 12:00 Základy fuzzy systémov Lc NB 252 522 5 Z. Takáč
11:00 ‐ 12:00 Základy fuzzy systémov Lc NB 252 522 Z. Takáč
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB 12 101, 102, 103, 141, 142, 191 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 259 154 1 A. Maťašovský
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 274 151 1 P. Viceník
12:00 ‐ 14:00 Matematika I Pr NB 14 131, 132, 133 1 S. Pavlíková
13:00 ‐ 15:00 Teória automatického riadenia I Pr NB 641 422 4 M. Fikar
13:00 ‐ 15:00 Projektové softvérové systémy Cv NB 693 522 5 J. Oravec
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Pr NB 12 151, 152, 153, 154, 155 1 M. Jasem
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 251 133 1 V. Baláž
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 260 131 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 261 103 1 S. Pavlíková
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 101 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 606 191 1 M. Gall
15:00 ‐ 16:00 Programovanie webových aplikácií Pr NB 638 422 4 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky I Cv NB 259 004 A. Maťašovský
16:00 ‐ 18:00 Programovanie webových aplikácií Lc NB 638 422 4 Ľ. Čirka
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informačné technológie I Lc NB 252 436, 491, 536 4 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
08:00 ‐ 11:00 Teória automatického riadenia I Lc NB 638 422 4 P. Artzová
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 256 132 1 Š. Boor
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 259 101 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Cv NB 275 002 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia procesov a výrob Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt II Lc NB 693 CCA 3 Ľ. Čirka
11:00 ‐ 12:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 252 555 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 13:00 Modelovanie v procesnom priemysle Lc NB 247 422 4 A. Vasičkaninová
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 252 555 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Matematika I Cv NB 260 102 1 Š. Boor
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 251 152 1 T. Visnyai
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 153 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 153 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 259 141 1 M. Jasem
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 274 155 1 P. Viceník
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 606 191 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Základy Matlabu Lc NB 247 e-rozvrh 2 Ľ. Čirka
14:00 ‐ 17:00 Projekt riadenia procesov Lc NB 638 522 5 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky Cv NB 260 155 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky Cv NB 606 191 1 M. Gall
17:00 ‐ 19:00 Seminár z matematiky Cv NB 260 102 1 M. Nehéz
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Úvod do technológie XML Pr NB 638 391 3 M. Kvasnica
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky I Cv NB 257 003 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Modelovanie v procesnom priemysle Pr NB 641 422 4 M. Bakošová
09:00 ‐ 10:00 Úvod do technológie XML Lc NB 638 391 3 P. Artzová
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 247 132 1 Š. Boor
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 259 103 1 M. Gall
10:00 ‐ 11:00 Štatistické a optimalizačné metódy Pr NB 252 537 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Pr NB 14 151, 152, 153, 154, 155 1 M. Jasem
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia procesov a výrob Lc NB 638 522 5 M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB 12 101, 102, 103, 141, 142, 191 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB 15 131, 132, 133 1 S. Pavlíková
11:00 ‐ 13:00 Štatistické a optimalizačné metódy Lc NB 252 537 5 Z. Takáč
12:00 ‐ 14:00 Linux -- základná automatizácia Lc NB 693 291 2 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Pr NB 641 391 3 M. Kalúz
14:00 ‐ 16:00 Základy Matlabu Lc NB 247 e-rozvrh 2 Ľ. Čirka
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 256 141 1 M. Jasem
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 261 131 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 606 153 1 T. Visnyai
14:00 ‐ 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II Lc NB 638 522 5 P. Artzová
16:00 ‐ 18:00 Základy Matlabu Lc NB 247 191 1 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Základy matematiky I Cv NB 257 002 T. Visnyai
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Matematika I Cv NB 274 142 1 A. Maťašovský
08:00 ‐ 10:00 Optimalizácia Pr NB 638 391 3 M. Kvasnica
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia III Pr NB 641 522 5 M. Fikar
08:00 ‐ 11:00 Modelovanie Lc NB 247 291 2 A. Vasičkaninová
09:00 ‐ 11:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 M. Kalúz
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 261 154 1 M. Nehéz
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Cv NB 275 004 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 606 141 1 Š. Boor
10:00 ‐ 12:00 Tvorba vedeckých dokumentov Cv NB 641 522 5 M. Fikar
11:00 ‐ 13:00 Numerické metódy v Matlabe Cv NB 1132 422 4 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Numerická matematika Lc NB 1132 222 2 Ľ. Horanská
12:00 ‐ 14:00 Matematika I Cv NB 260 155 1 P. Viceník
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky Cv NB 276 142 1 Š. Boor
12:00 ‐ 14:00 Modelovanie Pr NB 693 291 2 A. Mészáros
13:00 ‐ 15:00 Teória automatického riadenia III Lc NB 247 522 5 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 132 1 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 275 133 1 V. Baláž
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky I Cv NB 606 001 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Optimalizácia Lc NB 638 391 3 M. Klaučo
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 259 101 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 261 103 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky Cv NB 290 131 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Dynamika a riadenie procesov Pr NB 641 422, 436, 536 4, 5 M. Bakošová
15:00 ‐ 17:00 Riadenie technologických procesov Pr NB 641 401 4 M. Bakošová
16:00 ‐ 19:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Lc NB 639 391 3 P. Bakaráč
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 151 1 Š. Boor
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky Cv NB 276 152 1 T. Visnyai
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky I Cv NB 606 001 N. Krivoňáková
08:00 ‐ 10:00 Operačné systémy Lc NB 638 291 2 R. Paulen
10:00 ‐ 12:00 Štatistika Pr NB 1132 2 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Dynamika a riadenie procesov Lc NB 252 422, 436, 536 4, 5 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 260 154 1 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 261 102 1 Š. Boor
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 275 151 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Matematika I Cv NB 276 152 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Cv NB 606 003 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Priemyselné riadiace systémy Lc NB 639 436 4 P. Bakaráč
12:00 ‐ 14:00 Štatistika Lc NB 1132 2 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Riadenie technologických procesov Lc NB 252 401 4 A. Vasičkaninová
12:00 ‐ 14:00 Matematika I Cv NB 290 153 1 T. Visnyai
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS