2018/2019 (Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2, 3 A. Vasičkaninová
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2, 3 J. Oravec
08:00 ‐ 10:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB 641 391 3 M. Bakošová
09:00 ‐ 11:00 Matematika II Pr CH 12 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155 1 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Matematika II Pr CH 13 101, 102, 103, 131, 132, 133, 191 1 P. Viceník
09:00 ‐ 11:00 Vzdialené riadenie vnorených systémov Lc NB 666 indiv. 4 M. Kalúz
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II Pr CH 11 001, 002, 003 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 249 103 1 V. Baláž
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 133 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 606 132 1 S. Pavlíková
11:00 ‐ 13:00 Riadenie procesov Pr NB 641 erasmus M. Bakošová
11:00 ‐ 14:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 247 391 3 A. Vasičkaninová
12:00 ‐ 13:00 Informatizácia a informačné systémy Pr NB 638 191 1 Ľ. Čirka
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 2, 3 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Informatika Lc NB 1132 131 1 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Informatizácia a informačné systémy Cv NB 638 191 1 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 1132 002 M. Gall
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 252 132, 153 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 101, 102 1 T. Visnyai
15:00 ‐ 18:00 Matematika II Cv NB 249 141 1 A. Maťašovský
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Informatika Lc NB 1132 003 M. Gall
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2, 3 P. Valiauga
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2, 3 A. Vasičkaninová
08:00 ‐ 10:00 Prediktívne riadenie Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 1132 191 1 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2, 3 J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2, 3 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II Cv NB 257 153 1 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II Cv NB 260 002 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Prediktívne riadenie Cv NB 638 522 5 M. Klaučo
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 250 133 1 Š. Boor
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 251 152 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 606 151 1 S. Pavlíková
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2, 3 A. Vasičkaninová
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky II Cv NB 260 001 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 14:00 Robustné riadenie Pr NB 641 522 5 M. Bakošová
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 001 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2, 3 P. Valiauga
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II Cv NB 257 151 1 T. Visnyai
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II Cv NB 259 131, 132 1 Š. Boor
14:00 ‐ 16:00 Robustné riadenie Cv NB 641 522 5 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 1132 101 1 M. Nehéz
16:00 ‐ 18:00 Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I Lc NB 693 erasmus C. Valero
18:00 ‐ 19:00 Matlab -- pokročilé techniky Pr NB 222 4, 5 R. Valo
19:00 ‐ 20:00 Matlab -- pokročilé techniky Lc NB 222 4, 5 R. Valo
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Základy elektrotechniky Cv NB 640 3 R. Valo
08:00 ‐ 10:00 Identifikácia Lc NB 247 422, 522 4 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Programovanie I Pr NB 638 199, 291 2 M. Kvasnica
08:00 ‐ 11:00 Matematika II Cv NB 261 102 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 11:00 Seminár k bakalárskej práci Cv NB 222 M. Bakošová
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 249 155 1 Z. Takáč
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 259 154 1 P. Viceník
10:00 ‐ 11:00 Inteligentné riadenie Pr NB 693 522 5 A. Mészáros
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II Cv NB 260 001 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I Lc NB 638 199, 291 2 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Pr NB 641 422, 522 4 M. Kalúz
11:00 ‐ 13:00 Inteligentné riadenie Cv NB 693 522 5 A. Mészáros
12:00 ‐ 14:00 Riadenie procesov Pr CH 12 2, 3 M. Bakošová
13:00 ‐ 14:00 Programovanie II Pr NB 638 391 3 M. Kvasnica
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 251 154, 155 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 261 153 1 V. Baláž
13:00 ‐ 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 640 422, 522 4 R. Valo
14:00 ‐ 16:00 Programovanie II Cv NB 638 391 3 P. Bakaráč
14:00 ‐ 17:00 Matematika II Cv NB 249 101 1 P. Viceník
15:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II Cv NB 260 003 T. Visnyai
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 1132 102 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky II Cv NB 259 002 A. Maťašovský
16:00 ‐ 19:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 640 422, 522 4 R. Valo
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Informatika Lc NB 1132 103 1 M. Nehéz
08:00 ‐ 10:00 Informatika Lc NB 252 133 1 Š. Boor
08:00 ‐ 10:00 Webové technológie v automatizácii Lc NB 638 199, 291 2 R. Valo
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia II Pr NB 641 422, 522 4 M. Fikar
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 249 142 1 M. Jasem
10:00 ‐ 12:00 Identifikácia Pr NB 641 422, 522 4 M. Fikar
12:00 ‐ 14:00 Základy riadenia vnorených systémov Lc NB 693 291, 391, 422 2, 3, 4 M. Kalúz
13:00 ‐ 14:00 Úvod do riadenia procesov Pr CH 17 201, 202, 203, 204, 232 2 M. Klaučo
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 250 152, 155 1 Š. Boor
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 251 141, 142 1 P. Viceník
14:00 ‐ 17:00 Matematika II Cv NB 261 191 1 M. Jasem
14:00 ‐ 17:00 Teória automatického riadenia II Lc NB 638 422, 522 4 M. Klaučo
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov Lc NB 1132 101, 102, 103, 141, 152 2 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky II Cv NB 251 103, 191 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 252 201, 202, 203, 204, 232 2 P. Valiauga
08:00 ‐ 11:00 Matematika II Cv NB 250 131 1 A. Maťašovský
09:00 ‐ 11:00 Bakalárska práca Pj NB 222 M. Bakošová
10:00 ‐ 11:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 1132 101.102 1 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 13:00 Základy matematiky II Cv NB 261 003 T. Visnyai
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS