2019/2020 (Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky II Cv NB 259 153, 154 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Vzdialené riadenie vnorených systémov Lc NB 693 3, 4 M. Kalúz
08:00 ‐ 10:00 Základy riadenia vnorených systémov Lc NB 693 2, 3 M. Kalúz
09:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt II Pj 2 S. Pavlíková
09:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt II Pj 2 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Matematika II Pr NB CH12 101, 102, 103, 104, 131, 132, 133, 161, 162 1 V. Baláž
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 259 191 1 P. Viceník
12:00 ‐ 15:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 222 354, 391 3 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 260 141 1 P. Viceník
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 142, 191 1 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Webové technológie v automatizácii Lc NB 693 2 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 639 422 4 R. Valo
14:00 ‐ 15:00 Úvod do riadenia procesov Pr CH 15 2 M. Klaučo
15:00 ‐ 16:00 Informatizácia a informačné systémy Pr NB 693 191 1 M. Kalúz
16:00 ‐ 18:00 Informatizácia a informačné systémy Cv NB 693 191 1 M. Kalúz
17:00 ‐ 19:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov Lc NB 252 101, 141, 151, 202, 241 1, 2 Ľ. Čirka
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informatika Lc NB 1132 101 1 M. Nehéz
07:00 ‐ 09:00 Identifikácia Lc NB 638 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Matematika II Pr NB CH12 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 191 1 Z. Takáč
10:00 ‐ 11:00 Inteligentné riadenie Pr NB 641 522 5 A. Mészáros
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 3 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II Cv NB 249 161, 162 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Identifikácia Lc NB 638 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 693 3 M. Horváthová
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 250 151 1 M. Gall
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 606 103 1 S. Pavlíková
11:00 ‐ 13:00 Inteligentné riadenie Cv NB 641 522 5 A. Mészáros, A. Vasičkaninová
11:00 ‐ 13:00 Základy matematiky II Pr NB CH11 001, 002, 003, 004 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Riadenie procesov Pr NB 222 Erasmus 3 J. Oravec
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 251 141 1 P. Viceník
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia II Lc NB 638 422, 522 4, 5 M. Mojto
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia II Lc NB693 422, 522 4, 5 M. Klaučo
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 001 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky II Cv NB 259 002 N. Krivoňáková
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky II Cv NB 261 003 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 252 102 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky II Cv NB 606 004 T. Visnyai
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 1132 003 M. Gall
17:00 ‐ 19:00 Informatika Lc NB 252 004 M. Nehéz
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 3 A. Vasičkaninová
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 638 3 M. Horváthová
08:00 ‐ 10:00 Prediktívne riadenie Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 693 3 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 3 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I Pr NB 638 2 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
10:00 ‐ 12:00 Prediktívne riadenie Cv NB 693 522 5 M. Klaučo
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 251 152 1 Š. Gyürki
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 606 161 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 14:00 Programovanie II Pr NB 638 3 M. Kvasnica
13:00 ‐ 15:00 Riadenie procesov Pr CH 15 2, 3 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB 641 Erasmus 3 A. Mészáros
13:00 ‐ 15:00 Internetové a informačné systémy Lc NB 693 141, 241 1, 2 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 251 154 1 Š. Gyürki
14:00 ‐ 16:00 Programovanie II Cv NB 638 3 K. Kiš
14:00 ‐ 17:00 Matematika II Cv NB 259 131 1 V. Baláž
14:00 ‐ 17:00 Matematika II Cv NB 606 162 1 T. Visnyai
15:00 ‐ 16:00 Matlab - pokročilé techniky Pr NB 693 191, 401 1, 4 M. Furka
15:00 ‐ 16:00 Matlab -- pokročilé techniky Pr NB 693 191, 401 1, 4 M. Furka
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 1132 002 M. Gall
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 252 132 1 M. Nehéz
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky II Cv NB 261 001 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 665 Erasmus 3 J. Oravec
16:00 ‐ 17:00 Matlab -- pokročilé techniky Lc NB 693 191, 401 1, 4 M. Furka
16:00 ‐ 17:00 Matlab - pokročilé techniky Lc NB 693 191, 401 1, 4 M. Furka
16:00 ‐ 18:00 Seminár z matematiky II Cv NB 250 151, 152 1 M. Jasem
17:00 ‐ 19:00 Informatika Lc NB 1132 131, 161, 162, 191 1 M. Gall
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB 606 391 3 M. Bakošová
08:00 ‐ 10:00 Identifikácia Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 3 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Robustné riadenie Pr NB 606 522 5 M. Bakošová
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 693 3 M. Horváthová
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I Cv NB638 2 K. Kiš
13:00 ‐ 15:00 Informatika Lc NB 1132 103 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II Cv NB 259 002 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II Cv NB 261 003 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 606 101, 102 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 15:00 Robustné riadenie Cv NB 641 522 5 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 693 3 P. Bakaráč
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 251 132 1 M. Jasem
13:00 ‐ 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 639 422 4 R. Valo
14:00 ‐ 17:00 Matematika II Cv NB 250 153 1 P. Viceník
15:00 ‐ 16:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 1132 102, 251, 252 1, 2 N. Krivoňáková
16:00 ‐ 17:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 1132 102, 251, 252 1, 2 N. Krivoňáková
16:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 693 2 M. Mojto
16:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 693 2 M. Mojto
16:00 ‐ 19:00 Matematika II Cv NB 251 101 1 M. Jasem
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky II Cv NB 260 004 T. Visnyai
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky II Cv NB 261 001 A. Maťašovský
08:00 ‐ 10:00 Seminár k bakalárskej práci Cv NB 664 M. Bakošová
08:00 ‐ 11:00 Matematika II Cv NB 606 102 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II Cv NB 250 103, 104, 131, 132, 133 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 259 142, 391 1 A. Maťašovský
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS