2019/2020 (Zimný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 10:00 Programovanie webových aplikácií Pr NB 638 391, 422, 522 3, 4, 5 Ľ. Čirka
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 249 101 1 V. Baláž
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 251 141 1 T. Visnyai
09:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov Pr NB 252 522 5 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Moderné optimalizačné metódy Pr NB 605 P. Viceník
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 606 102 1 S. Pavlíková
09:00 ‐ 12:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Lc NB 640 3 R. Valo
09:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia I Lc NB 693 422 4 M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Cv NB 260 001 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I Cv NB 261 002 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Programovanie webových aplikácií Lc NB 638 391, 422, 522 3, 4, 5 Ľ. Čirka
11:00 ‐ 12:00 Základy fuzzy systémov Lc NB 252 522 5 Z. Takáč
11:00 ‐ 12:00 Diferenciálne rovnice Pr NB 616 V. Baláž
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 249 161 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 250 162 1 P. Viceník
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB CH12 151, 152, 153, 154, 155, 156, 191 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB CH14 101, 102, 103, 104, 141, 142, 143 1 S. Pavlíková
12:00 ‐ 13:00 Diferenciálne rovnice Lc NB 616 V. Baláž
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 131 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 14:00 Programovanie webových aplikácií Pr NB 638 391, 422, 522 3, 4, 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky I Cv NB 260 003 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky I Cv NB 261 004 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Priemyselné riadiace systémy Lc NB 639 436, 536 4, 5 R. Valo
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia I Lc NB 693 422 4 M. Klaučo
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 249 151 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 101 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 606 142 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Programovanie webových aplikácií Lc NB 638 391, 422, 522 3, 4, 5 Ľ. Čirka
16:00 ‐ 18:00 Matematika I Cv NB 249 152 1 M. Nehéz
16:00 ‐ 18:00 Matematika I Cv NB 606 191 1 M. Gall
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Matematika I Cv NB 249 133 1 A. Maťašovský
07:00 ‐ 09:00 Matematika I Cv NB 250 154 1 Š. Boor
07:00 ‐ 09:00 Informačné technológie I Lc NB 252 436, 491, 536 4, 5 M. Mojto
07:00 ‐ 10:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Lc NB 640 3 R. Valo
08:00 ‐ 10:00 Matematika I Cv NB 259 103 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Matematika I Cv NB 261 104 1 T. Visnyai
08:00 ‐ 10:00 Základy programovania v jazyku C Lc NB 638 2 M. Kvasnica, M. Furka
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia III Lc NB 693 522 5 P. Valiauga
09:00 ‐ 11:00 Základy Matlabu Lc NB 222 2 K. Kiš
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 249 131 1 Š. Boor
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky I Cv NB 606 003 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 102 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 191 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Vybrané kapitoly z matematiky Cv NB 606 422 4 S. Pavlíková
10:00 ‐ 12:00 Projektové softvérové systémy Cv NB 641 522 5 J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Dynamika a riadenie procesov Pr NB 693 A. Mészáros
11:00 ‐ 12:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 252 405, 555 4, 5 Z. Takáč
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 250 151 1 P. Viceník
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 251 152 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Základy matematiky I Pr NB CH11 001, 002, 003, 004 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB CH12 131, 132, 133, 134, 161, 162 1 M. Jasem
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 252 405, 555 4, 5 Z. Takáč
13:00 ‐ 14:00 Objektovo orientované programovanie Pr NB 1132 422 4 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Matematika I Cv NB 249 155 1 Š. Boor
13:00 ‐ 15:00 Operačné systémy Lc NB 638 2 R. Valo
13:00 ‐ 15:00 Základy Matlabu Lc NB 693 191 1 J. Oravec
13:00 ‐ 16:00 Projekt riadenia procesov Lc NB 636 522 5 M. Kalúz, M. Klaučo
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia I Lc NB 647 erasmus 3, 4 C. E. Valero
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 141 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 142 M. Nehéz
14:00 ‐ 17:00 Objektovo orientované programovanie Lc NB 1132 422 4 M. Gall
14:00 ‐ 17:00 Objektovo orientované programovanie Lc NB 222 422 4 K. Kiš
16:00 ‐ 18:00 Matematika I Cv NB 256 132 1 M. Jasem
16:00 ‐ 18:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 153 1 M. Nehéz
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Matematika I Cv NB 249 154 1 Š. Boor
08:00 ‐ 10:00 Numerické metódy v Matlabe Lc NB 1132 422, 436, 536 4 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 P. Bakaráč
08:00 ‐ 10:00 Optimalizácia procesov a výrob Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
09:00 ‐ 10:00 Štatistické a optimalizačné metódy Pr NB 252 537 5 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Základy Matlabu Cv NB 222 erasmus 2, 3 C. E. Valero
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 249 151 1 M. Gall
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 250 152 1 M. Nehéz
09:00 ‐ 11:00 Matematika I Cv NB 251 153 1 M. Jasem
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 133 1 Š. Boor
10:00 ‐ 12:00 Štatistické a optimalizačné metódy Lc NB 252 537 5 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia procesov a výrob Lc NB 638 522 5 M. Horváthová
10:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie Pr NB 641 2 A. Mészáros
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle Lc NB 693 422 4 A. Vasičkaninová, P. Valiauga
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia I Pr NB 695 erasmus 3, 4 R. Paulen
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 249 161 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 250 162 1 P. Viceník
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 261 132 1 M. Gall
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB CH12 151, 152, 153, 154, 155, 156, 191 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Pr NB CH14 101, 102, 103, 104, 141, 142, 143 1 S. Pavlíková
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky I Cv NB 261 002 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Tvorba vedeckých dokumentov Cv NB 638 522 5 M. Mojto
13:00 ‐ 15:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 P. Bakaráč
13:00 ‐ 15:00 Modelovanie v procesnom priemysle Lc NB 693 422 4 A. Vasičkaninová, P. Valiauga
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 250 156 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 606 102 1 S. Pavlíková
15:00 ‐ 17:00 Matematika I Cv NB 249 101 1 V. Baláž
16:00 ‐ 18:00 Matematika I Cv NB 250 132 1 M. Jasem
17:00 ‐ 19:00 Matematika I Cv NB 260 133 1 A. Maťašovský
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Matematika I Cv NB 606 191 1 M. Gall
07:00 ‐ 09:00 Linux -- základná automatizácia Lc NB 638 2 R. Valo
08:00 ‐ 09:00 Optimalizácia Pr NB 693 3 M. Klaučo
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia III Pr NB 641 522 5 M. Fikar
09:00 ‐ 10:00 Optimalizácia Lc NB 693 3 M. Horváthová
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 161 1 V. Baláž
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 154 1 Š. Boor
09:00 ‐ 12:00 Modelovanie Lc NB 222 2 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II Pr NB 638 391, 522 3, 5 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia I Pr NB 641 422 4 M. Fikar
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 249 131 1 Š. Boor
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 250 153 1 M. Jasem
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 251 141 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Matematika I Cv NB 259 142 1 M. Nehéz
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 162 1 M. Gall
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 155 1 V. Baláž
11:00 ‐ 13:00 Matematická štatistika Pr NB 605 Z. Takáč
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I Cv NB 606 001 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II Lc NB 638 391, 522 3, 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Modelovanie v procesnom priemysle Pr NB 641 422 4 M. Bakošová
13:00 ‐ 15:00 Základy Matlabu Lc NB 693 2 M. Horváthová
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 249 155 1 Š. Boor
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Cv NB 250 156 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 104 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 103 1 A. Maťašovský
14:00 ‐ 16:00 Matematika I Pr NB CH12 131, 132, 133, 134, 161, 162 1 M. Jasem
15:00 ‐ 17:00 Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia Pr NB693 PhD R. Paulen
15:00 ‐ 17:00 Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia Lc NB693 PhD R. Paulen
16:00 ‐ 18:00 Základy matematiky I Cv NB 606 004 N. Krivoňáková
17:00 ‐ 19:00 Základy Matlabu Lc NB 693 2 M. Furka
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Riadenie technologických procesov Pr CH 11 401 4 M. Bakošová
08:00 ‐ 10:00 Dynamika a riadenie procesov Pr CH 11 436, 536 4, 5 M. Bakošová
08:00 ‐ 10:00 Matematika I Cv NB 249 103 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Matematika I Cv NB 250 104 1 T. Visnyai
09:00 ‐ 11:00 Štatistika Pr NB 1132 2 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 11:00 Riadenie technologických procesov Lc NB 252 401 4 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 249 156 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Dynamika a riadenie procesov Lc NB 252 436, 536 4, 5 A. Vasičkaninová
11:00 ‐ 13:00 Štatistika Lc NB 1132 2 N. Krivoňáková
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS