2020/2021 (Zimný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Programovanie webových aplikácií
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pr NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 1132 522 5 Z. Takáč
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
09:00 ‐ 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 422 4 A. Vasičkaninová
09:00 ‐ 12:00 Programovanie webových aplikácií
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lc NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 522 5 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 12 101, 102, 103, 161, 162, 163, 191 1 S. Pavlíková
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 131 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 606 291 2 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
11:00 ‐ 13:00 Analýza a návrh informačných systémov
Týždne: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cv 522 5 M. Nehéz
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB261 152 1 V. Baláž
13:00 ‐ 14:00 Programovanie webových aplikácií
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pr NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 152, 191 1 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Priemyselné riadiace systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 436, 536 4, 5 R. Valo
13:00 ‐ 16:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 422 4 A. Vasičkaninová
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB261 132 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 17:00 Programovanie webových aplikácií
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lc NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
14:00 ‐ 17:00 Základy Matlabu
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 261, 262 2 R. Kohút
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 162 1 M. Gall
16:00 ‐ 19:00 Základy Matlabu
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 254 2 L. Galčíková
17:00 ‐ 19:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB260 161 1 M. Gall
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informačné technológie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 491 4 M. Mojto
07:00 ‐ 09:00 Numerické metódy v Matlabe
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 605 422, 536 4, 5 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 522 5 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 639 422 4 M. Furka, P. Bakaráč
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 12 131, 132, 141, 151, 152, 153 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 11:00 Základy Matlabu
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 191 1 K. Kiš
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 162 1 P. Viceník
09:00 ‐ 12:00 Modelovanie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Pr NB 641 291 2 A. Mészáros
10:00 ‐ 11:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 1132 555 5 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 11:00 Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 R. Paulen
10:00 ‐ 12:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Objektovo orientované programovanie
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 422, 522 4, 5 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 102 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Tvorba vedeckých dokumentov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 522 5 M. Mojto
11:00 ‐ 12:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 555 5 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 12:00 Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 641 R. Paulen
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 141 1 Ľ. Horanská
12:00 ‐ 13:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv Z. Takáč
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 153 1 T. Visnyai
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 103 1 P. Viceník
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 101 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 15:00 Optimalizácia procesov a výrob
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
13:00 ‐ 16:00 Vybrané kapitoly z matematiky
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 422 4 S. Pavlíková
13:00 ‐ 17:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 639 422 4 M. Furka, P. Bakaráč
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 151 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 191 1 M. Jasem
14:00 ‐ 17:00 Optimalizácia
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 391 3 M. Horváthová
14:00 ‐ 17:00 Základy Matlabu
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 203, 204, 205 2 P. Bakaráč
15:00 ‐ 17:00 Projektové softvérové systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 641 522 5 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 151 1 M. Jasem
16:00 ‐ 19:00 Základy Matlabu
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 253 2 K. Fedorová
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 500, 537 5 Z. Takáč
08:00 ‐ 11:00 Základy Matlabu
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lc NB 641 201, 202 2 R. Kohút
08:00 ‐ 12:00 Objektovo orientované programovanie
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc 1132 422, 522 4, 5 K. Kiš
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 16 001, 002, 003, 004 0 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 11:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 252 500, 537 5 Z. Takáč
09:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422, 522 4, 5 R. Paulen
09:00 ‐ 12:00 Modelovanie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Pr NB 641 291 2 A. Mészáros
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 12 101, 102, 103, 161, 162, 163, 191 1 S. Pavlíková
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 131 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 141 1 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Analýza a návrh informačných systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 606 522 5 M. Nehéz
11:00 ‐ 12:00 Diferenciálne rovnice
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 605 V. Baláž
12:00 ‐ 13:00 Diferenciálne rovnice
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 605 V. Baláž
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 003 0 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 002 0 M. Langerová
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 161 1 V. Baláž
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 250 131 1 T. Visnyai
13:00 ‐ 15:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 132 1 M. Nehéz
13:00 ‐ 15:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 191 1 M. Jasem
13:00 ‐ 16:00 Modelovanie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 222 291 2 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422, 522 4, 5 R. Paulen
13:00 ‐ 16:00 Základy programovania v jazyku C
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 291 2 M. Furka
13:00 ‐ 16:00 Optimalizácia
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 391 3 M. Kvasnica
13:00 ‐ 17:00 Objektovo orientované programovanie
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc 1132 422, 522 4, 5 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 004 0 A. Maťašovský
14:00 ‐ 16:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4
Pr NB 641 391 3 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 250 103 1 T. Visnyai
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 151 1 M. Jasem
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 152 1 V. Baláž
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 163 1 M. Langerová
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 101 1 M. Nehéz
16:00 ‐ 18:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 001 0 A. Maťašovský
16:00 ‐ 18:00 Operačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 291 2 R. Valo
17:00 ‐ 19:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 250 102 1 M. Nehéz
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 161 1 M. Gall
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 153 1 T. Visnyai
08:00 ‐ 10:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 522 5 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Bakošová
10:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr 422 4 M. Kalúz
10:00 ‐ 12:00 Moderné optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 102 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 141 1 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 639 422 4 M. Furka, P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 522 5 M. Fikar
10:00 ‐ 13:00 Linux -- základná automatizácia
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 291 2 R. Valo
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 001 0 A. Maťašovský
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 103 1 P. Viceník
13:00 ‐ 14:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 5 Z. Takáč
13:00 ‐ 15:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Furka
13:00 ‐ 15:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Horváthová
13:00 ‐ 15:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr M. Klaučo
13:00 ‐ 15:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 12 131, 132, 141, 151, 152, 153 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 15:00 Optimalizácia procesov a výrob
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 522 5 K. Fedorová
13:00 ‐ 15:00 Technické prostriedky automatizácie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 639 422 4 M. Furka, P. Bakaráč
13:00 ‐ 15:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 522 5 J. Oravec, L. Galčíková
13:00 ‐ 16:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Bakošová
14:00 ‐ 16:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 252 5 Z. Takáč
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 276 162 1 P. Viceník
14:00 ‐ 17:00 Modelovanie
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 222 291 2 A. Vasičkaninová
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 250 101 1 M. Jasem
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 132 1 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Optimalizácia procesov a výrob
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 522 5 M. Klaučo
15:00 ‐ 17:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 522 5 J. Oravec, M. Horváthová
16:00 ‐ 18:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 163 1 P. Viceník
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Dynamika a riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 436 4 M. Bakošová
08:00 ‐ 14:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4
Lc NB 639 391 3 R. Valo
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 250 153 1 A. Maťašovský
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 003 0 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 002 0 M. Langerová
09:00 ‐ 12:00 Projekt riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 636 522 5 M. Kalúz, M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Dynamika a riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 436 4 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 13:00 Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc M. Bakošová
11:00 ‐ 13:00 Štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 291 2 N. Krivoňáková
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 163 1 M. Langerová
11:00 ‐ 13:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 004 0 A. Maťašovský
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS