Vedenie oddelenia

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD., Vedúci oddelenia
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Tajomník oddelenia
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

OM zabezpečujeme pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Oddelenie matematiky
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 5249 5177
Fax: (02) 5249 5177
e-mail:
6. poschodie, Blok A NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS