Vedenie oddelenia

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD., Vedúci oddelenia
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Tajomník oddelenia
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

OM zabezpečujeme pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Oddelenie matematiky
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko

Tel.: (02) 5249 5177
Fax: (02) 5249 5177
e-mail:
6. poschodie, Blok A NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS