Oddelenie zabezpečuje a vyvíja internetový softvér na organizáciu a správu konferencií. Nižšie sú odkazy na konferencie, ktoré používali/používajú náš softvér. Softvér umožňuje automatickú správu osôb, autorov, príspevkov, registráciu ubytovania a generovanie faktúr. Ďalej organizuje správu prijatých a zamietnutých príspevkov, rozdeľovanie do sekcií, vypracovanie programu a rozosielanie mailov účastníkom. Poloautomaticky sú generované CD zborník a zborník abstraktov.

Process Control

Medzinárodná konferencia Riadenie procesov [2003 - 2017]

SSCHE

Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva [2004 - 2017]

Slovenská chemická spoločnosť

59. zjazd chemikov [2007]

AI 2004

Medzinárodná konferencia katedier automatizácie a kybernetiky technických vysokých škôl a univerzít v Slovenskej a Českej republike "Automatizácia a informatizácia strojov a procesov" [2004]

ProtStab '04

6th International Conference on Protein Stabilization [2004]

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS