Vedenie ústavu

prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Riaditeľ ústavu
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD., Zástupca riaditeľa ústavu
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Tajomník ústavu
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

UIAM zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail: office@uiam.sk
6. poschodie, Blok C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS