Vedenie oddelenia

doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia
Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Tajomník oddelenia
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

OIRP zabezpečujeme pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail:
6. poschodie, Blok B-C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS