Vedenie oddelenia

doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia
Katarína Macušková
Sekretariát ústavu

Kontakt

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail: office@uiam.sk
6. poschodie, Blok B-C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS