Vedenie oddelenia

Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Vedúci oddelenia
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia
Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Tajomník oddelenia
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

OIRP zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail:
6. poschodie, Blok B-C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS