Za zoznamy publikácií zodpovedajú ich autori. Kontaktujte ich, ak máte záujem o kópiu niektorej z publikácií.

20 naposledy vložených publikácií

 1. P. Viceník: A note to a construction of t-norms based on pseudo-inverses of monotone functions. Fuzzy Sets and Systems, č. 1, zv. 104, str. 15–18, 1999.
 2. V. Baláž – Ľ. Holá – K. Sakálová – O. Strauch: Spomienky na Profesora Tibora Šaláta. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, č. 36, str. 65–71, 2007.
 3. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia IV. Matematické obzory, zv. 42, str. 31–43, 1995.
 4. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia III. Matematické obzory, zv. 42, str. 35–45, 1994.
 5. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia II. Matematické obzory, zv. 42, str. 31–41, 1993.
 6. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia I. Matematické obzory, zv. 39, str. 9–18, 1992.
 7. V. Baláž: Hilbert Space with Reproducing Kernel end Uniform Distribution Preserving Maps. V Atelier de travail "Les densités at leurs applications", St. Etienne, Frace, 2013.
 8. V. Baláž – P. Liardet: International Conference On Uniform Conference, Marseilles, CIRM. V Uniform Distribution Theory, č. 2, zv. 3, str. 1–8, 2008.
 9. V. Dimitrieva-Ristovska – V. Grozdanov – V. Baláž – O. Strauch – S. Stoilova: An upper asymptotic bound of the mean squere worst case error of the integration in the Sobolev space by using tent transformation. V Proceedings of the 8th International conference for informatics and information technology CIIT, Bitola, Bulgaria, str. 80–82, 2011.
 10. V. Baláž: Zeros and fixed points of continuous functions and the stucture of function space C(R). V 3rd Scientific Colloqium Prague, str. 108–112, 2001.
 11. V. Baláž: Remark on the structureof two function spaces by applying notation of zeros and fixed points. V 1st International Conference Aplimat, STU press, str. 61–68, 2002.
 12. V. Baláž: Remark on Intermediate Value Theorem and Fixed Point Theorem for Real Functions. V Proceedings of Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Faculty Press 1998, str. 151–153, 1998.
 13. M. Šabo – V. Baláž: Sensitivity of fuzzy connectives. Busefal, č. 76, str. 34–40, 1998.
 14. V. Baláž – P. Liardet – O. Strauch: Distribution Functions Of Sequence Phi(N)/N, M\in[K,K+N), As K,N Go To Infinity. INTEGERS, zv. 10, str. 705–732, 2010.
 15. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal: Grafy v chémii. Acta Math. Univ. Comenian, zv. 44/45, str. 14–20, 1991.
 16. V. Baláž: Remarks on almost and weak forms continuity of functions. Sborník VŠCHT Praha M2, str. 53–61, 1988.
 17. Ľ. Holá – V. Baláž – T. Neubrunn: Remarks on c-continuous multifunctions. Sborník VŠCHT Praha M2, str. 53–61, 1988.
 18. V. Baláž: On weak forms of continuity and product spaces. Acta Math. Univ. Comenian, zv. 44/45, str. 169–179, 1984.
 19. V. Baláž – K. Nagasaka – O. Strauch: Benford’s Law and Distribution Functions of Sequences in (0, 1). Mathematical Notes, č. 4, zv. 88, str. 449–463, 2010.
 20. V. Baláž: On almost and weak forms of continuity of functions and multifunctions. Mathematica Slovaca, č. 1, zv. 37, str. 53–61, 1987.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS