Za zoznamy publikácií zodpovedajú ich autori. Kontaktujte ich, ak máte záujem o kópiu niektorej z publikácií.

20 naposledy vložených publikácií

 1. A. Kolesárová – R. Mesiar: A Note on Aggregation of Intuitionistic Values. Editor(i): M.-J. Lesot et al., V 18th Int. Conference IPMU'2020, part of the Communications in Computer and Information Science, vol. 1238, Springer Nature Switzerland AG, str. 411–418, 2020.
 2. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros: Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers. Acta Chimica Slovaca, str. 41–48, 2020.
 3. H. Bustince – R. Mesiar – J. Fernandez – M. Galar – D. Paternain – A. H. Altalhi – G. P. Dimuro – B. Bedregal – Z. Takáč: Dissimilarity Based Choquet Integrals, V Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Springer, str. 565–573, 2020.
 4. H. Bustince – R. Mesiar – J. Fernandez – M. Galar – D. Paternain – A. H. Altalhi – G. P. Dimuro – B. Bedregal – Z. Takáč: Dissimilarity based Choquet integrals. Editor(i): Joao Paulo Carvalho, Marek Reformat, Marie-Jeanne Lesot, Susana Vieira, and Fernando Batista, V 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2020 Lisboa, str. 56–56, 2020.
 5. Ľ. Horanská: On Compatibility of Two Approaches to Generalization of the Lovász Extension Formula. Editor(i): Joao Paulo Carvalho, Marek Reformat, Marie-Jeanne Lesot, Susana Vieira, and Fernando Batista, V 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2020 Lisboa, str. 38–38, 2020.
 6. Ľ. Horanská: On Compatibility of Two Approaches to Generalization of the Lovász Extension Formula, V Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Springer, str. 426–434, 2020.
 7. M. Kintler: Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 8. M. Slávik: Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 9. R. Kohút: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 10. K. Fedorová: Decentralized Machine Learning and Optimization. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 11. R. Trautenberger: Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 12. M. Nemeš: Bezdrôtová sieť snímačov. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 13. A. Morozov: Nonlinear Model Predictive Control of Rotary Pendulum. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 14. L. Galčíková: Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 15. T. Ábelová: Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
 16. A. VasičkaninováM. BakošováA. Mészáros: Advanced Control of Heat Exchangers in Series. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 385–390, 2020.
 17. C. E. Valero: Set-Membership State Estimation. 2020.
 18. M. FurkaK. KišM. HorváthováM. MojtoM. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 19. K. KišM. KlaučoA. Mészáros: Neural Network Controllers in Chemical Technologies. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 397–402, 2020.
 20. S. Saminger-Platz – A. Kolesárová – R. Mesiar – E. Klement: The key role of convexity in some copula costructions. European Journal of Mathematics, č. 2, zv. 6, str. 533–560, 2020.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS