Číslo projektu:
Twinning 101079342
Názov projektu:
Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel
Grantová schéma:
HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
Typ projektu:
Európske projekty
Začiatok projektu:
01.10.2022
Koniec projektu:
30.09.2025
Koordinátor:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Lenka Galčíková, Michaela Horváthová, Radoslav Paulen

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STUBA) a naštartovanie evolúcie STUBA na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových kvalitných vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. Za týmto účelom sa STUBA spája s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z RU Bochum, Nemecko (RUB) a Pisa University, Taliansko (UNIPI). Špecifickými cieľmi akcie je posilniť spoluprácu s dvoma výskumnými skupinami zo západnej Európy, zintenzívniť výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, otvoriť nové kanály spolupráce prostredníctvom akademických a priemyselných sietí, vyškoliť vynikajúcich mladých/starších výskumníkov a projektových manažérov. a efektívne šíriť a využívať výsledky výskumu STUBA. Jedinečné vlastnosti projektu sú:

  • Prijatie/zmena pravidiel a postupov týkajúcich sa interných výskumných projektov a vývoj súboru nástrojov na riadenie projektov,
  • Výskumné úsilie zamerané na vysokokvalitné výsledky výskumu a softvérových nástrojov,
  • Založenie série hosťovských vedeckých a pedagogických prednášok,
  • Výmeny a školenia projektových manažérov a výskumných pracovníkov (junior a senior),
  • Organizácia konferencií a pozvaných stretnutí, seminárov s priemyslom a každoročných letných škôl,
  • Príprava a implementácia nového doktorandského študijného programu na STU,
  • Iniciovanie akademicko-priemyselného výskumného a inovačného klastra.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 18.01.2022 18:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS