Číslo projektu:
Twinning 101079342
Názov projektu:
Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel
Grantová schéma:
HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
Typ projektu:
Európske projekty
Začiatok projektu:
01.10.2022
Koniec projektu:
30.09.2025
Koordinátor:
Miroslav Fikar
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Radoslav Paulen
Riešitelia:
Tereza Ábelová, Peter Bakaráč, Ľuboš Čirka, Diana Dzurková, Rastislav Fáber, Kristína Fedorová, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Juraj Holaza, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Karol Kiš, Martin Klaučo, Roman Kohút, Michal Kvasnica, Martin Mojto, Juraj Oravec, Erika Pavlovičová, Carlos E. Valero, Richard Valo, Marek Wadinger

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STUBA) a naštartovanie evolúcie STUBA na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových kvalitných vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. Za týmto účelom sa STUBA spája s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z RU Bochum, Nemecko (RUB) a Pisa University, Taliansko (UNIPI). Špecifickými cieľmi akcie je posilniť spoluprácu s dvoma výskumnými skupinami zo západnej Európy, zintenzívniť výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, otvoriť nové kanály spolupráce prostredníctvom akademických a priemyselných sietí, vyškoliť vynikajúcich mladých/starších výskumníkov a projektových manažérov a efektívne šíriť a využívať výsledky výskumu STUBA. Jedinečné vlastnosti projektu sú:

 • Prijatie/zmena pravidiel a postupov týkajúcich sa interných výskumných projektov a vývoj súboru nástrojov na riadenie projektov,
 • Výskumné úsilie zamerané na vysokokvalitné výsledky výskumu a softvérových nástrojov,
 • Založenie série hosťovských vedeckých a pedagogických prednášok,
 • Výmeny a školenia projektových manažérov a výskumných pracovníkov (junior a senior),
 • Organizácia konferencií a pozvaných stretnutí, seminárov s priemyslom a každoročných letných škôl,
 • Príprava a implementácia nového doktorandského študijného programu na STU,
 • Iniciovanie akademicko-priemyselného výskumného a inovačného klastra.


Vlastná stránka projektu: https://frontseat.stuba.sk

Cordis web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101079342

Publikácie

2023

 1. T. ÁbelováR. KohútK. FedorováM. Kvasnica: Risk-Aware Stochastic Energy Management of Microgrid with Battery Storage and Renewables. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, 2023.   Zenodo
 2. Ľ. ČirkaM. Kalúz: Educational Device FlexyAir in Teaching of Process Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 33–33, 2023.
 3. R. Dyrska – M. HorváthováP. Bakaráč – M. Mönnigmann – J. Oravec: Heat exchanger control using model predictive control with constraint removal. Applied Thermal Engineering, zv. 227, 2023.
 4. R. Dyrska – J. Müller – M. Fikar – M. Mönnigmann: Simple Controller Tuning for Unmanned Aerial Vehicles using Governors. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 108–113, 2023.   Zenodo
 5. R. Fáber – K. Ľubušký – M. Mojto – R. Paulen: Enhancing Industrial Data Analysis through Machine Learning-based Classification of Petrochemical Datasets. V 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 160–160, 2023.   Zenodo
 6. R. Fáber – K. Ľubušký – R. Paulen: Machine Learning-based Classification of Online Industrial Datasets. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo
 7. K. FedorováT. ÁbelováM. Kvasnica: Dynamic Power Purchase Agreement. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.
 8. M. FikarK. KišM. Klaučo – M. Mönnigmann: Simple Tuning of Arbitrary Controllers using Governors. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 9109–9114, 2023.   Zenodo
 9. M. FurkaJ. HolazaM. Klaučo: Towards Fully Homomorphic Explicit Model Predictive Control via Polynomial Approximation. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 10. L. Galčíková – P. Belková – J. Oravec: Real-time tuning of approximated explicit MPC of a heat exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 38–38, 2023.   Zenodo
 11. J. Holaza – K. Kvasnicová – E. PavlovičováJ. Oravec: Tube MPC Extension of MPT: Experimental Analysis. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 120–125, 2023.   Zenodo
 12. M. HorváthováJ. Oravec: Approximated Convex-lifting-based Robust Control for a Heat Exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 13. M. KalúzR. KohútD. Dzurková: MPC-Mimicking Neural Network Based on Homomorphic Encryption. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 126–131, 2023.   Zenodo
 14. R. KohútM. Kvasnica: Power Output Reconstruction of Photovoltaic Curtailment. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.
 15. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Comparing Linear and Nonlinear Soft Sensor Approaches for Industrial Distillation Columns. V 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 159–159, 2023.   Zenodo
 16. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Input Structure Selection for Soft-Sensor Design: Does It Pay Off?. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 162–167, 2023.   Zenodo
 17. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-Driven Indication of Flooding in an Industrial Debutanizer Column. Editor(i): Antonis Kokossis, Michael C. Georgiadis, Efstratios N. Pistikopoulos, V 33rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 33, str. 1001–1006, 2023.   Zenodo
 18. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-Based Design of Multi-Model Inferential Sensors. Computers & Chemical Engineering, zv. 178, 2023.   arXiv   Zenodo
 19. J. OravecP. BakaráčE. PavlovičováM. Fikar: Smart Eco Greenhouse VESNA. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 10295–10300, 2023.   Zenodo
 20. E. PavlovičováJ. Oravec: Distributed Model Predictive Control Design for a Laboratory Device. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 50–50, 2023.   Zenodo
 21. M. Ružička – I. Helgeland – R. Paulen: Modelovanie procesu doprednej osmózy. V Membránové procesy pro udržitelný rozvoj - MEMPUR 2023, str. 35–36, 2023.
 22. P. Valábek – M. Klaučo: Generation of MPC-like Explicit Control Laws with Reinforcement Machine Learning. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 23. J. Vargan – J. Puk – K. Ľubušký – M. Fikar: Steady-State Analysis of Industrial MPC Controllers. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo

2022

 1. R. Fáber – R. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.   Zenodo
 2. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.   Zenodo

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 18.01.2022 18:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS