Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave - Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava