FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

__________

Views this month: 1
Views this week: 0
Views this year: 1
View result counter: 1

Informácie pre autorov

Registrácia

Elektronická registrácia účastníkov bola otvorená 23. spetembra 2019. Uzavretá bola 18. októbra 2019 po predĺžení do 20. októbra 2019.

Tu si môžete zaregistrovať svoj príspevok. Po úspešnej registrácií príspevku vám bude doručený e-mail, v ktorom bude dôležitý prístupový odkaz (URL). Pomocou tohto odkazu bolo možné upravovať svoj príspevok a registračné údaje až do termínu uzavretia registrácie 18. októbra 2019 predĺženého do 20.10.2019.

Tu si môžete zaregistrovať ubytovanie. Kapacity ubytovania sú obmedzené. 
Od roku 2017 si mimofakultní účastníci ŠVK hradia ubytovanie zabezpečované našou fakultou z vlastných zdrojov!

Zoznam sekcií

Príspevky je možné zaregistrovať do nasledujúcich sekcií:

 1. Analytická chémia
 2. Anorganická chémia
 3. Anorganické technológie
 4. Anorganické materiály
 5. Aplikovaná organická chémia
 6. Biochémia
 7. Biotechnológia
 8. Drevo, papier, celulóza
 9. Ekonomika a manažment
 10. Environmentálne inžinierstvo
 11. Fermentačné technológie
 12. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 13. Chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
 14. Chémia a technológia tukov a kozmetiky
 15. Chemické a biochemické inžinierstvo
 16. Mikrobiológia
 17. Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 18. Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 19. Prírodné a syntetické polyméry
 20. Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 21. Ropa, palivá a petrochémia
 22. Syntetická organická chémia
 23. Technológia organických látok
 24. Technológie ochrany životného prostredia
 25. Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

 

Forma príspevkov

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

 • slovenský jazyk
 • český jazyk
 • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovať nasledujúcim kritériam:

 • abstrakt musí byť vo formaté PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
 • formát strany: A4,
 • rozsah: 1 až 2 strany,
 • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnúť si tu

Prezentácia

Každý zaregistrovaný účastník bude mať 10 minút na ústne odprezentovanie svojho príspevku a 5 minút na diskusiu. V každej sekcii bude prezentujúcemu účastníkovi k dispozícii notebook pripojený na dataprojektor. V prípade veľkého počtu zaregistrovaných účastníkov si organizačný výbor vyhradzuje právo zaradiť niektoré príspevky do postrovej sekcie.

Wifi - Eduroam

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie je dostupné wifi pripojenie na internet pomocou Eduroam. Informácie o Eduroam na Slovensku nájdete na stránkach eduroam.sk a informácie o Eduroam na STU nájdete na stránkach wifi.stuba.sk.

Program

Podrobný program konferencie bude zverejnený po uzatvorení registrácie príspevkov, teda po 28. októbri 2019.

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: juraj.oravec@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava