FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

V stredu 20. novembra 2024 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 26. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

Výsledky ŠVK 2023 sú dostupné online na tejto stránke. Pozrite si video z ŠVK 2023:

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov a odkaz na registračný formulár príspevkov nájdete v časti informácie pre autorov.

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie. Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, s Nadáciou STU pre rozvoj talentov, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Viac informácií o partneroch ŠVK nájdete na stránke Partneri ŠVK.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii sa organizuje aj nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentujú svoje práce. Okrem certifikátu o účasti získajú aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov sa zverejňujú v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 16. september 2024
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: 25. októbra 2024
  • konanie konferencie: 20. november 2024

Program:

Všetky informácie o programe konferencie nájdete na stránke Program ŠVK.

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, PhD., podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Tatiana Holkovičová, podpredsedníčka pre spoluprácu s partnermi; potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Erika Pavlovičová, podpredsedníčka pre PR;
Ing. Barbora Jankovičová, PhD., podpredsedníčka pre správu sprievodných konferenčných aktivít; environmentálne inžinierstvo
Martin Krajči, podpredseda pre spoluprácu so študentami
Ing. Michaela Benköová, PhD., anorganické materiály
Ing. Miroslava Bérešová, PhD., organická technológia, katalýza a biopalivá
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia
Ing. Olívia Dakošová, anorganická technológia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika
Ing. Dušana Grešová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Lukáš Kolarič, PhD., potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD., ekonomika a manažment
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
doc. Ing. Roderik Plavec, PhD., prírodné a syntetické polyméry
Ing. Veronika Rupčíková, chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Zuzana Silná, organická technológia, katalýza a biopalivá
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., syntetická organická chémia
doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc., anorganická chémia
Ing. Renáta Števuľová, anorganická technológia
Ing. Alexandra Tulipánová, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
Ing. Klaudia Žigová, biotechnológia; fermentačné technológie