FCHPT STU v Bratislave

20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

 

 

Chémia a technológie pre život

Dňa 7. 11. 2018 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia je organizovaná aj pod záštitou Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a koná sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 24. septembra 2018
  • odovzdanie príspevkov a registrácia:  do 22. októbra 2018 do 23. októbra 2018
  • konanie konferencie: 7. novembra 2018

Program:

  • 08:30 – otvorenie konferencie v miestnosti CH-16 (nová budova, prízemie)
  • 09:00 – rokovania v jednotlivých sekciách
  • 16:00 – vyhlásenie výsledkov v miestnosti CH-16 (nová budova, prízemie)

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda organizačného výboru; ropa, palivá a petrochémia
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Aneta Ácsová, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Noemi Belišová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, prírodné a syntetické polyméry
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
Ing. Martin Kalúz, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Veronika Kazimírová, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
Ing. Emília Kubiňáková​, anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.​, jazyky
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza, papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​; výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Juraj Oravec, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov
Ing. Mária Vrábelová, jazyky