FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Views this month: 69
Views this week: 7
Views this year: 74
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

Dňa 6. 11. 2019 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia je organizovaná pod záštitou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a koná sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 23. septembra 2019
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 18. októbra 2019
  • konanie konferencie: 6. novembra 2019

Program:

  • 08:30 – otvorenie konferencie – nová budova, miestnosť CH16
  • 09:00 – rokovania v jednotlivých sekciách
  • 16:00 – vyhlásenie výsledkov – nová budova, miestnosť CH16

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

Organizačný výbor:

Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michal Horňáček, PhD., podpredseda pre administratívne záležitosti; ropa, palivá a petrochémia
Mag. Katarína Mikulová, podpredsedníčka pre PR
Ing. Petra Valiauga, podpredsedníčka pre produkciu; riadenie procesov podporené informačnými technólogiami
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Aneta Ácsová, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
Ing. Noemi Belišová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, prírodné a syntetické polyméry
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
Ing. Veronika Kazimírová, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
Ing. Emília Kubiňáková​, PhD., anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza, papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​; výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Mária Vrábelová, jazyky