MiFi - Linux

1. Úvod

Táto stránka sa venuje používaniu a modifikáciám MandrivaLinuxu používaného na našej katedre. Funguje pre čistú inštaláciu MDK, verziu 10 a vyššiu (v súčasnosti je to 2006). Na KIRP je väčšina inštalačných prác tu uvedená je ale robená automaticky administrátorom bez prispenia užívateľa.

2. Nepoužívanie inštalačných CD

Táto časť je už neaktuálna, update je nastavené automaticky pri inštalácii nového počítača.

Po inštalácii je vhodné nastaviť zdroje tak, aby pri doinštalácii a aktualizácii MDK sťahoval rpm balíčky priamo z Internetu. Pre nájdenie vhodných zdrojov môžeme použiť Internet, napríklad tu. Tiež je vhodné si niečo prečítať o správe balíčkov urpmi, napríklad tu. Vyberieme si z ponuky dostupných mirrorov a necháme si vygenerovať príkazový riadok, ktorý potom zadáme ako root. Mne to napríklad vygenerovalo nasledovné príkazy:

urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist '$MIRRORLIST'
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://plf.zarb.org/mirrors/$RELEASE.$ARCH.list'

Je vhodné ale predtým ešte odstrániť staré médiá, príkazom

urpmi.removemedia -a

Po aktualizácii zdrojov aktualizujeme všetky balíčky

urpmi --auto-select --auto

Spustíme si MDK Control Center a v kategórii Software management klikneme na Software Media manager. Tam by už nové zdroje mali byť nastavené. Tie zdroje sú updates (aktualizácia, najnovšie opravy - doporučuje sa robiť min. raz za týždeň), main (on-line inštalačné CD), contrib (zbierka programov, ktoré sa na inštalačné CD nevošli) a plf (tento nie je celkom oficiálny, ale má zaujímavé balíčky, napr. kdemoreartwork-winxp prerobí ikony a iné veci pre nezlomných užívateľov M$ XP, či unarj). Teraz už môžeme napríklad doinštalovať klon Total Commandera - krusader. Vyhľadáme si ho v inštalácii programov, začiarkneme a už sledujeme, ako sa sťahuje z Internetu a inštaluje. Príkazom krusader ho potom spustíme.

Tieto a ďalšie informácie sú v nižšie uvedenom MDK manuáli. Ak by sme potrebovali aktualizovať celú distribúciu (napríklad z 10.0 na 10.1), pozorne si prečítame články: How to Upgrade Mandrake, či The Great Package Management Experiment.

3. Automatická aktualizácia balíkov

Táto časť je už neaktuálna, update je nastavené automaticky pri inštalácii nového počítača.

Mandrake ponúka cez Control Center možnosť aktualizovať balíky, ak boli nájdené nejaké chyby, či existujú nové verzie programov. Dostaneme sa k tomu v Control Center v kategógii Software a Aktualizácia systému. V prípade, že by sme cheli, aby sa toto celé dialo automaticky, stačí napísať malý skript, ktorý dáme spúšťať pomocou cronu. Stačí, ak ho (ako root) vložíme do adresára /etc/cron.daily (weekly, monthly) a bude sa vykonávať v určených časoch.

/usr/sbin/urpmi.update -a > /dev/null
/usr/sbin/urpmi --auto-select --auto > /dev/null

4. MDK 10 manuál

MDK manuál v PDF formáte sa dá stiahnuť tu (20Mb). Obsahom je inštalácia, prvý štart, základy práce s MDK, ovládacie centrum MDK, často kladené otázky (pre používateľov Windows), aktualizačné zdroje a linky. Ďalšie zaujímavé materiály (napr. Používame Mandriva Linux 2006cz, Mandriva Linux 2006cz pod lupou) sú dostupné cez Internet tu.

5. Emacs

Táto časť je už neaktuálna, nastavenie je automatické pri inštalácii nového počítača a nového užívateľa.

Tento postup zabezpečí pridanie slovenskej klávesnice do Emacsu, režim vyznačovania a práce so schránkou ako vo Windows, príprava na edtovanie LaTeX súborov a ešte mnoho iného.

Nainštalujeme emacs s medzinárodnou podporou

urpmi emacs emacs-X11 emacs-leim

Súbor site-lisp.tgz bol aktualizovaný v 8/2004. V novom balíku je nový auctex (LaTeX mód) a tramp (ssh, scp).

Súbor site-lisp.tgz (2.6Mb) rozbalíme (ako root) vedľa príslušného adresára, kde je nainštalovaný Emacs. Obyčajne je to v /usr/share/emacs/, v ktorom sa už nachádza adresár 21.3 (alebo niečo podobné). Nastavíme sa do /usr/share/emacs a napíšeme

tar zxf site-lisp.tgz

Ak sa emacs v danom adresári nenachádza, musíme to urobiť v zodpovedajúcom adresári a po rozbalení prejsť do adresára site-lisp, vymazať súbor site-start.elc a v súbore site-start.el zmeniť všade reťazec /usr/share/emacs/ na niečo vhodnejšie. Nezabudneme potom súbor site-start.el skompilovať ako root v emacse (Menu Emacs-lisp -> Byte compile this file), aby opäť vznikol site-start.elc.

Pre kontrolu pravopisu v Emacse potrebujeme balík aspell a jeho slovníky. Preto by sme mali mať pomocou urpmi nainštalované aspell a napr. aspell-sk, aspell-en a ďalšie podľa potreby. Potom je kontrola pravopisu nasledovná:

Doporučuje sa pritom pozrieť si nápovedu Emacsu k ovládacím klávesám - všímajte si stavový riadok

6. Serverové aplikácie

Na serveri kirphome1, ktorý je súborovým serverom pre zamestnancov katedry, sú pre používateľa Linuxu aj nainštalované programy, ktoré si nemusí takto inštalovať/konfigurovať/aktualizovať každý sám. Jedná sa o nasledovné programy:

texlive
Celý balík verzia 2010. Manuál CsLaTeXu v PDF formáte sa dá stiahnuť tu (1Mb).
Acrobat Reader
Prehliadač PDF súborov (/usr/local/bin/acroread), verzia 10.2, (/usr/local/bin/acroread7), verzia 7.0.9, (/usr/local/bin/acroread5), verzia 5.0.10.
Firefox
Web browser /usr/local/bin/firefox, verzia 5.0
Opera
Web browser /usr/local/bin/opera, verzia 11.11
Thunderbird
Mail klient /usr/local/bin/thunderbird, verzia 2
Sunbird
Kalendár /usr/local/bin/sunbird, verzia 0.7. Toto je kalendár z bývalej mozilla suite.
MATLAB
Matematický balík /usr/local/bin/matlab, mex, verzie 2006-2010b. Obsahuje classroom licenciu pre 12 užívateľov s toolboxami: Simulink, Stateflow, Control, Optimisation, Neural Networks, Fuzzy, Extended Symbolic, RT workshop, Image Processing, Builder Java, Compiler, Robust Control, Stateflow a MATLAB web server. Ďalšie pridané toolboxy sú Polynomial 2.5, MPT, YALMIP, IDTOOL a DYNOPT.
SAGE
Matematický balík /usr/local/bin/sage, verzia 2.5.8. Obsahuje GPL balíky pre matematické operácie: maxima, pari, GAP, ako aj podporu pre ďalšie, napr. aj pre MATLAB.
Absoft FORTRAN
Compilátory /usr/local/bin/f77, f90, f95 ako aj debugger /usr/local/bin/xfx.
Java RE
Java Runtime Environment /usr/local/share/java, verzia 1.6
Office
Kancelársky balík Libre Office 3.3 /usr/local/share/libreoffice. Novšia verzia balíka, nepotrebuje byť lokálne inštalovaná a je dostupná z /usr/local/bin. Obsahuje časti sbase, scalc, sdraw, simpress, smath, spadmin, swriter. Funkčný, ale potrebuje ešte doinštalovanie na klientskom počítači, aby bol dostupný v menu, asociovaný s súbormi, atď.
Skype
IM telefón /usr/local/bin/skype, verzia 2.0

Všetky programy sú inštalované v adresári /usr/local/share, kde sa nachádza k nim aj dokumentácia.

7. Zálohy na serveri

Údaje, ktoré sú na serveri (Windows: disky H R W, Linux: adresáre /export/shared/{home,public,read} ) sú zálohované na druhom disku servera, pričom sú k dispozícii zálohy za posledné 4 týždne. Záloha je vykonávaná raz denne (v noci). Takže, dá sa obnoviť ľubovoľný súbor a jeho verzia z daného obdobia.

Zálohy sú dostupné v adresári /zalohy na počítači kirphome1.

8. Nastavenie tlačiarní

Zdieľané tlačiarne sú nainštalované cez CUPS na serveri. Znamená to, že Linux klienti ich majú zdieľané automaticky. Linux klienti musia mať zapnutý iba vzdialený CUPS server (kirphome1.chtf.stuba.sk) pomocou súboru /etc/cups/client.conf. U Windows klientov treba vždy pri pridaní novej tlačiarne všetkých obehnúť a pridať ich do zoznamu. V súčasnosti sa jedná o tri PS tlačiarne (KC-KIRP (Kyocera FS 1020DN, HP-KIRP (HP1320N), KNC-KIRP (Konica)) a jednu virtuálnu PDF tlačiareň, ktorej výstup je v domovskom adresári užívateľa, v priečinku cups-pdf. Hm, bolo by to treba prerobiť tak, aby aj Win klienti boli automaticky.

9. Práca na vzdialenom počítači v grafickom režime (X Windows)

Predpokladajme, že pracujeme na počítači kirpxy.chtf.stuba.sk a chceme sa prihlásiť na počítač kirphome1.chtf.stuba.sk. Použijeme príkaz ssh s prepínačom -X

ssh -X kirphome1.chtf.stuba.sk
emacs & 

Ak by sme chceli spustiť iba jednu aplikáciu, potom to môžeme urobiť priamo:

ssh -X kirphome1.chtf.stuba.sk emacs &

10. Práca na vzdialenom desktope v grafickom režime (X Windows)

Pod vzdialeným desktopom rozumieme spôsob práce, pri ktorom máme k dispozícii celú pracovnú plochu (ikony, lišty nástrojov, atď) a nielen jednu aplikáciu, ako v predošlom príklade.

Je potrebné mať bežiaci display manager na vzdialenom počítači, ktorý vykonáva autorizáciu užívateľa a spustí jeho pracovné prostredie. Štandardným správcom je napr. XDM, pre KDE existuje KDM, pre Gnome GDM. Správca poskytuje svoje služby pomocou protokolu XDCMP, ktorý musí byť povolený (defaultne je vypnutý). Pre KDM sa povoľuje v Ovládacom centre, v záložke Systém/Správca prihlásenia. Po reštarte grafického manažéra môžeme spustiť program Xnest (využíva sa port 6000, pozor na firewally, ak by nešiel), ktorému musíme povedať, kam sa obrátiť a ktorý lokálny display má použiť. Napríklad príkazom

Xnest:1 -query rayserver.chtf.stuba.sk
sa snažíme pripojiť k počítaču rayserver na lokálnom displayi číslo 1.

Ďalšie možnosti vzdialeného prístupu ponúka software VNC či rdesktop.

11. Kopírovanie medzi počítačmi

Použijeme príkaz scp (secure copy) a skopírujeme lokálny súbor xx.txt na vzdialený počítač (rayserver.chtf.stuba.sk, login: user). Opačným smerom je situácia analogická:

scp xx.txt user@rayserver.chtf.stuba.sk:
Takisto, ako pri ssh, sa nás počítač spýta na heslo na vzdialenom počítači.

Ďalšou možnosťou je použiť priamo ssh, napríklad nasledovný príkaz zbalí celý vzdialený adresár /etc a rozbalí ho v aktuálnom adresári:

ssh rayserver.chtf.stuba.sk "tar cf - /etc/" | tar xvf -

Ak ste si stiahli site-lisp.tgz po 8/2004, potom je možné editovať aj kopírovať súbory aj z emacsu pomocou balíka tramp tak isto, ako lokálne súbory. Napríklad otvor súbor na rayserveri:

C-x C-f /login@rayserver.chtf.stuba.sk:subor.txt
Podobne to platí pre celý adresár:
C-x d /login@rayserver.chtf.stuba.sk:
Systém sa opýta na heslo (ak ho je potrebné zadať, viď nižšie) a potom už pracuje so vzdialeným súborom ako s lokálnym.

12. Bezpečné spojenie cez ssh, scp bez hesla

Bezpečné spojenie cez ssh, scp bez nutnosti zadávania hesla je uvedené v LDP3 na stranách 447-453. V skratke, je potrebné na domácom a vzdialenom počítači pomocou programu ssh-keygen (ssh-keygen -t rsa; fráza bez hesla) vygenerovať súkromné a verejné kľúče. Skontrolujeme, či súkromný súbor id_rsa má atribúty 600 a verejný id_rsa.pub 644. Tieto by mali byť štandardne vygenerované v adresári ~/.ssh. Okrem nich by tam mal byť aj súbor known_hosts, ktorý obsahuje na každom riadku zoznam počítačov, na ktoré už bolo urobené spojenie. Potom na domácom počítači vytvoríme súbor ~/.ssh/authorized_keys (chmod 600), do ktorého na jeden riadok prekopírujeme obsah verejného kľúča zo vzdialeného počítača.

Ak je na našom počítači nainštalovaný program ssh-copy-id, tak je tento postup výraznejšie jednoduchší, postačí iba na lokálnom počítači vygenerovať kľúče a pomocou ssh-copy-id skopírovať verejný kľúč na vzdialený počítač. Viac v man ssh-copy-id.

Poznámka: používanie ssh bez frázy je svojim spôsobom nebezpečné. Správnejšie by malo byť generovať kľúče s frázou a používať napr. program ssh-agent na zadanie hesla iba raz v rámci jedného prihlásenia. Takto sa zabezpečí, že fráza je v pamäti a je výrazne zložitejšie sa do šifrovanej komunikácie nabúrať. Viac v manuáloch k ssh.

13. Inštalácia nových ttf fontov do počítača

Ak ste držiteľom licencie niektorého operačného systému od M$, môžete si nainštalovať fonty (najčastejšie Times New Roman, Arial, Courier) do MDK, aby ste mohli správne zobrazovať a tlačiť v Open Office (či v iných aplikáciách) dokumenty, ktoré tieto fonty využívajú. Stačí si ich niekam nakopírovať a v MKD Control Center, kategórii System kliknúť na pridaj fonty a riadiť sa ďalšími pokynmi.

14. Adresár software pre Linux

Na adrese www.linuxsoft.cz vzniká adresár software pre Linux. Cieľom je pomôcť užívateľom Linuxu pri hľadaní tej správnej náhrady za aplikaciu vo Windows.

Linky


Miroslav Fikar